Polsce wypowiedziano wojnę kulturową

…Jesteśmy świadkami próby realizacji strategii, którą nazywam Mitteleuropa 2.0., programu tworzenia dominacji politycznej, ale i gospodarczej Niemiec w Europie Środkowej, po raz pierwszy głoszonej podczas I wojny światowej. W niemieckiej kulturze politycznej obecne są narracje sięgające XIX w., przekonań pruskich elit kulturalnych i politycznych, że niemieccy urzędnicy czy oficerowie mają na ziemiach polskich do wypełnienia misję kulturową, ponieważ przychodzą na obszar pustyni cywilizacyjnej, którą trzeba zagospodarować, a najlepszą rzeczą, jaka mogła Polaków spotkać, są rozbiory, ponieważ dzięki temu mają oni szansę na modernizację. Dziś zamiast Prus mamy UE, zamiast funduszy kolonizacyjnych mamy fundusze pomocowe…  (Prof. Grzegorz Kucharczyk w PR24, 12.10.2021)