Walne zebranie

Szanowni Państwo!
Zwołuję walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Klubu na dzień 11 października na godz. 17.45 do Collegium Martineum (dawne Historicum) — róg ul. św. Marcina i ul. Kościuszki, w sali 209 na II piętrze.
W programie Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2020, przyjęcie sprawozdań: merytorycznego i finansowego — po dyskusji i rekomendacji Komisji Rewizyjnej, oraz wybór nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej. Ponadto prof. Jan Paradysz wygłosi wykład na temat skutków społecznych i demograficznych Programu 500+ — bardzo ciekawy i optymistyczny. Po długiej przerwie mamy wreszcie okazję spotkać się i podyskutować.
Bardzo serdecznie zapraszam
Łączę pozdrowienia
Stanisław Mikołajczak