Przywracanie pisarza: Jan Łada

Cała rozmowa tutaj.