Antypolonizm jako narzędzie wojny

Wymierzony w Polskę sojusz Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego, zawarty de facto 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie (…) funkcjonował również na płaszczyźnie antypolskiej propagandy. Zarówno dla Berlina, jak i dla Moskwy była ona nie dodatkiem, ale zasadniczym elementem całościowego wysiłku wojennego, który miał, po pierwsze, uzasadnić w oczach własnej i zagranicznej opinii publicznej słuszność ataku na nasz kraj. Po drugie, chodziło o odarcie z godności, tak aby w ten sposób „przygotować grunt” pod ludobójczą eksterminację najpierw polskich elit, a następnie całego Narodu Polskiego…  Tutaj cały tekst.