Polska i trzy Rosje – nowa książka

…Dzisiejsza Rosja pod względem politycznym i społeczno-narodowym jest w zasadzie jedna. (…) To, co najgorsze w spuściźnie imperium carów (czyli uwielbienie władzy i pociecha czerpana z imperialnej dominacji nad sąsiadami), łączy się z podobnymi cechami dziedzictwa Związku Sowieckiego. To połączenie tradycji podbojów, rozsławionych przez kulturę rosyjską od Dierżawina i Puszkina do Dostojewskiego, z kultem dobrego czekisty, którego najdoskonalszym wcieleniem jest oczywiście strażnik imperium – Putin…
Cała rozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem tutaj (Do Rzeczy 32/2021)