O chrześcijaństwie

Dwa kraje najbardziej zateizowane w Europie to Czechy i Estonia, a dwa najbardziej katolickie to Polska i Litwa, a więc cztery państwa z dawnego bloku wschodniego – to pokazuje że przyczyny takich zjawisk, czyli odchodzenia od chrześcijaństwa, można szukać w presji politycznej oraz w kulturze…  Zatracamy się. Dla społeczeństw Zachodu, atrakcyjne stają się postawy muzułmanów, którzy są wyraziści w swojej wierze. Nasz kościół, kierowany duchem fałszywie rozumianego dialogu i postępu, wchodzi w przestrzeń swoistego zrównania chrześcijaństwa z innymi trendami… (PR24, Konfrontacje idei, 18.10.2020)