O Żołnierzach Wyklętych

Z pewnością Żołnierze Niezłomni są wzorem trwania. Są to tragiczni bohaterowi. W świecie, w którym wydawałoby się że nie ma dobrych wyjść, wybrali drogę pro publico, tzn. konsekwentnie i do końca wierni swojej przysiędze i Rzeczpospolitej… Jest to symbol tego, że należy zachowywać się jak trzeba, nawet w ekstremalnej sytuacji. Zarówno w sensie etyki indywidualnej jak i społecznej. Ten patriotyzm był przede wszystkim zorientowany na obronę najwyższych wartości Rzeczpospolitej… (PR24 “Pro publico”)