Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
z głębokim żalem przyjęła wiadomość o śmierci

prof. dr hab. Aurelii Nowickiej
współzałożyciela AKO w Poznaniu.

Żegnamy Panią Profesor, wybitnego uczonego, prawnika i praktyka prawa, gorącą patriotkę, żywo zainteresowaną sprawami Ojczyzny, człowieka prawego i serdecznego.

Aktywnie uczestniczyła w życiu naszego Klubu, żyła zgodnie z wartościami  chrześcijańskimi i konserwatywnymi, które promowała  w środowisku akademickim.

 Droga Aurelio na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci i w naszych sercach

Spoczywaj w pokoju