R.I.P.

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głębokie współczucie

prof. Jackowi Kowalskiemu i jego Rodzinie
w związku ze śmiercią syna

Stanisława Kowalskiego

Strata dziecka jest największą tragedią, jaka może dotknąć Rodziców.
Łączymy się z Wami w bólu. Będziemy Was wspierać modlitwą.
Niech Pan Bóg ześle Wam łaskę ukojenia w cierpieniu,
a Zmarłego przyjmie do grona Swoich wybranych.