Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci


mgr. inż. Andrzeja Ossowskiego
współzałożyciela i sekretarza AKO w Krakowie.

Żegnamy gorącego patriotę, człowieka prawego, serdecznego, pełnego koleżeńskiego ciepła. Niezwykle oddanego szerzeniu idei wartości chrześcijańskich i konserwatywnych w środowisku akademickim, bardzo blisko  związanego z naszym poznańskim Klubem.

Drogi Andrzeju na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci i w naszych sercach

Spoczywaj w pokoju

Zarząd i członkowie AKO Poznań