Uwierzmy w potęgę polskiej tradycji i kultury

…Narody umierają tym szybciej, im szybciej tracą pamięć i tożsamość. Pierwszą spoiną naszego Narodu jest wiara. Potem? Język. Wspólna mowa i jej arcydzieła. Dalej, pamięć dziejów państwa z jego tradycjami: ono też jest swego rodzaju dziełem sztuki. Dzięki niemu Naród ma ramy, w których żyje. (…) Główny nurt polskiej kultury jest chrześcijański i katolicki, a wszystkie pozostałe z niego wypływają. Dlatego tak znaczna część polskiej poezji – to nasze wyposażenie na wieczność. I dlatego też propozycja totalnego odejścia od wiary – to projekt rozbicia wspólnoty. Projekt końca Narodu…  Cała rozmowa z prof. Jackiem Kowalskim tutaj.