Podsumowanie roku 2020

Odnosząc się do tzw. wielkiej polityki światowej, można powiedzieć, że pandemia nie tyle spowodowała nowe zjawiska czy trendy, co raczej obnażyła te, które już istniały przed koronawirusem. Wskazuje się w tym kontekście na ciągle rosnącą rolę Chin, które wykorzystując najnowsze i tradycje komunistycznego totalitaryzmu, dość szybko i sprawnie poradziły sobie z kolejnymi falami pandemii. Wszystko na to wskazuje, że Chiny pod względem gospodarczym stosunkowo słabo – w porównaniu na przykład z USA – odczują konsekwencje gospodarcze koronakryzysu. Pandemia nie przerwała również procesu budowy przez Pekin sieci imperialnych wpływów na całym świecie. Cały artykuł tutaj.