Kult chamstwa

…Rzeczpospolita nie jest tu żadną wartością, a więc rzecz wspólna nie jest żadną wartością, a ich wizja „tego kraju” jest tak odmienna od polskości, tak pełna wobec niej pogardy, że bardziej niż III Rzeczpospolita może tu być odpowiednia nazwa II Generalnego Gubernatorstwa. Oczywiście nie w sensie represji, ale w stosunku do polskości jako co najwyżej rezerwuaru parobków i woźniców; w stosunku do dumnej historii Polski, którą należy zniszczyć, podobnie jak zachęcić „tutejsze” kobiety do masowej aborcji…  Cała rozmowa tutaj („Sieci”- 51/2020)