Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad praworządności w Unii Europejskiej

W związku z toczącymi się negocjacjami dotyczącymi budżetu Unii Europejskiej Akademickie Kluby Obywatelskie wyrażają swe zdecydowane poparcie dla stanowiska Rządu RP i premiera, pana Mateusza Morawieckiego, w sprawie przestrzegania zasad praworządności w Unii Europejskiej.

Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej jest ogromną, trwałą i niepodważalną wartością dla narodu i państwa polskiego, ale w żadnym wypadku nie możemy się zgodzić na jednostronną, motywowaną politycznie reinterpretację zasad zapisanych w traktatach Unii. Zmiany proponowane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski oznaczałyby pozbawienie Polski i Węgier – a w przyszłości i innych państw Unii – prawa do samodzielnego kształtowania porządku prawnego w tych dziedzinach, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji poszczególnych państw. Próba rozszerzenia uprawnień organów Unii na te dziedziny jest w istocie zamachem na założenia zawarte w traktatach UE i  na suwerenność państw członkowskich. Tym samym stanowi łamanie praworządności, na którą tak chętnie powołują się zwolennicy odstąpienia od traktatowych zasad, i w imię której chcą narzucać reguły pozatraktatowe. Dalsze trwanie przy zmianach proponowanych przez Komisję Europejską i niemiecką  prezydencję w Radzie UE grozi zerwaniem jedności Unii.

Z powyższych względów my, członkowie  Klubów AKO, wyrażamy jednoznaczne poparcie dla stanowiska Rządu Rzeczypospolitej  oraz uznanie dla tych naszych Rodaków, którzy podzielają pogląd, iż wywalczona wysiłkiem kilku pokoleń niepodległość jest wartością, z której nie wolno zrezygnować za żadną cenę.

Równocześnie wzywamy partie opozycyjne do wspierania Rządu RP, wzmacniania jego mandatu negocjacyjnego i niekupczenia polską suwerennością. Z podobnym apelem zwracamy się również do opozycyjnych  ośrodków opiniotwórczych.

W imieniu Zarządów Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
prof. dr  hab. Bogusław Dopart – Przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – Przewodniczący AKO Gdańsk
prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczący AKO Lublin
dr hab. prof. UWM Małgorzata Suświłło – Przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Przewodniczący AKO Wrocław

Poznań, Kraków, Warszawa, Łódź, Katowice, Gdańsk, Lublin, Olsztyn, Toruń, Wrocław, 07.12.2020 r.