Oświadczenie w sprawie listu Rektora UAM dotyczącego wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Społeczność skupiona w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu  z zażenowaniem i zdziwieniem przyjęła do wiadomości List pani Rektor UAM.

Przede wszystkim Rektor uczelni mającej w swojej strukturze Wydział Prawa powinien od profesorów prawa zasięgnąć informacji na temat kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Jest nią stwierdzanie zgodności z Konstytucją rozwiązań prawnych ustalanych przez Parlament i zatwierdzanych przez Prezydenta. Do tego Trybunał nie ma obowiązku ani merytorycznej potrzeby przeprowadzania konsultacji społecznych, bo jego decyzja wynika ze ścisłej interpretacji prawnej.

Przedmiotem konsultacji była natomiast Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej pochodząca z 1997 roku jako efekt długich debat politycznych podjętych przez Parlament za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Przyjęta została przez Zgromadzenie Narodowe i zyskała akceptację Polaków w wyniku ogólnokrajowego referendum. To w tej właśnie Konstytucji w art. 38 jest zapis “Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Każdemu człowiekowi. Także nienarodzonemu (i ułomnemu); w tej sprawie nie ma żadnych wykluczeń.  A współczesna nauka życie ludzkie zamyka w ramach od poczęcia do naturalnej śmierci. Trybunał nie mógł wydać innej opinii.

W swojej wypowiedzi Pani Rektor pomija dobro dziecka chorego w fazie prenatalnej i jego prawo do życia, co wskazuje na dyskryminacyjny charakter Pani opinii. Ta eugeniczna postawa jest dla nas zupełnie niezrozumiała, zwłaszcza gdy zestawimy ją z często podkreślaną przez Panią Rektor potrzebą tolerancji wobec innych, zwłaszcza środowisk LGBT. Dyskryminuje Pani bezbronne chore dzieci, dopuszcza ich zabijanie, nie wyrażając żadnego współczucia dla ich cierpienia podczas aborcji. Nam Polakom eugeniczny stosunek do chorych i niepełnosprawnych kojarzy się z niemiecką nazistowską doktryną “życia niegodnego życia”. Zresztą ta część argumentacji Pani Rektor o prawie do życia jako najwyższym dobru i w tym kontekście akceptacja dla aborcji eugenicznej jest niespójna i wewnętrznie sprzeczna.

Wyrok Trybunału nie ma najmniejszego wpływu na prowadzenie badań prenatalnych. A jeśli, to korzystny, bo wskazuje na potrzebę ochrony zdrowia i życia także dzieci nienarodzonych, na szukanie  nowych form wykrywania i leczenia chorób w stanie prenatalnym. Odrzuca natomiast eugeniczną selekcję.

A “drastyczne podziały społeczne” wywołują ci, którzy podważają porządek konstytucyjny w zakresie prawa do życia każdego człowieka. I organizują protesty, podczas których są przekraczane wszelkie granice kulturowe i cywilizacyjne sposobów wyrażania sprzeciwu w przestrzeni  publicznej.

Podejmując w sposób niekompetentny kwestie prawne, nie podjęła Pani Rektor sprawy barbaryzacji języka i zachowań protestujących, a tym samym kultury, w których ocenie kompetencje Pani Rektor są bezsporne. Zajęcie stronniczego  stanowiska w sporze politycznym bez należytej oceny dewastacji kultury przez rektora polskiej uczelni budzi zasadny niepokój.

Do tych brutalnych aktów agresji, do dewastacji polskich kościołów, profanacji  mszy św., niszczenia pomników, wulgarnych wyzwisk rzucanych wobec wiernych modlących się w kościołach i kapłanów odprawiających msze św. Pani Rektor sie nie odnosi. Czy to milczenie jest wyrazem akceptacji takich zachowań?

Czy Rektor polskiej uczelni, humanista z wykształcenia nie powinien stanowczo potępić takich zachowań, przecież bezpośrednio związanych ze sprawą, w której Pani Rektor postanowiła się wypowiedzieć? Zastanawiające i głęboko zasmucające jest to milczenie. Pani Rektor ma prawo do  wypowiedzenia swojej opinii, także w tej sprawie, ale z racji pełnionej funkcji ma Pani obowiązek zachowania rygorów obiektywizmu w ocenie opiniowanych spraw.

W ostatnim zdaniu Pani Rektor wyraża pragnienie, by “skłonić Rządzących do refleksji i dialogu”. Tylko rządzących? Przecież  głęboka merytoryczna refleksja i debata jest powinnością uniwersytetów, na który rządzący asygnują duże środki, by również otrzymać wnioski z takiej debaty, a nie żenujący przekaz medialny i to w zasadzie tylko jednej strony sporu. Jednak może nawet ważniejsza jest tutaj kulturotwórcza rola uniwersytetu, nawoływanie do kultury sporu, który ze strony protestujących sięga rynsztoka, a Pani Rektor tego nawet nie zauważa. Nie wskazuje, że w demokratycznym ustroju, by zrealizować swoje cele polityczne i społeczne, trzeba jeszcze zbudować odpowiednią większość parlamentarną. Najgorsze, że Pani Rektor nie dostrzegła, że w przywołanych przez nią wystąpieniach zwolennicy aborcji nie podejmują żadnej dyskusji, a tylko lżą i obrażają adwersarzy stosując przemoc fizyczną.

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO

Prof. dr hab. Stefan Zawadzki – Wiceprzewodniczący AKO

Członkowie Zarządu:
dr hab. Elżbieta Czarniewska, prof. UAM
dr Tadeusz Zysk
mgr inż. Piotr Cieszyński
mgr Ewa Ciosek
prof. dr hab. Jacek Dabert
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz
dr Zdzisław Habasiński
mgr Jan Martini
dr hab. Grzegorz Musiał, prof. UAM
dr hab. Jan Paradysz, prof. UEP
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
prof. dr hab. Wojciech Święcicki
dr hab. Witold Tyborowski, prof. UAM
prof. dr hab. Jerzy Weres
prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – Duszpasterz AKO

27.10.2020

 

Tu można podpisać się pod oświadczeniem w sprawie listu JM Rektor UAM komentującego decyzję TK

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Apr 29, 2021

Zebrane podpisy: 152

152 signatures

Najnowsze podpisy
152 Krystyna Partuś
151 Krystyna Felendzer Gdańsk emerytowana psycholog, absolwentka UAM
150 Zbigniew Felendzer Gdańsk dr inż., emeryt
149 Maciej Penno Pozmsń inżynier budownictwa lądowego
148 Piotr Kozłowski Poznań dr hab. prof. UAM
147 Stanisław i Maria Czekalscy Poznań Prof. zw. dr hab. med., dr med
146 Robert Prorok Zabrze inż. / emeryt
145 Zbigniew Michalak Poznań absolwent UAM
144 Marek Smolik Gliwice dr hab inż. em. prof. nzw. Pol. Śl.
143 Zbigniew Zegan Kraków dr hab. em. prof. nzw., Konwent Seniorów ASP w Krakowie, AKO Kraków
142 Maria Groszewska Poznań
141 Mirosław Tomiak Poznań mgr UAM
140 Przemysław Kawala Opatówek mgr inż. automatyk
139 Teresa Kwiek-Walasiak Poznań dr
138 Teresa Mazurek Poznań prawnik
137 Irena Golebiowska Bydgoszcz dr hab. prof. UTP
136 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż. członek założyciel KIK w Katowicach
135 Irena Majkutewicz Gdańsk dr / UG
134 Andrzej Świderczuk Złotniki
133 Aniela i Jan Bujakowie Kraków mgr inż. i dr
132 Henryka Kramarz Kraków prof. Uniw. Ped. w Krakowie, dr hab.
131 Władysław Torbicz Warszawa Profesor dr hab. inżynier
130 Jarosław Jarzewicz Poznań prof. UAM dr hab.
129 Piotr Tomczak dr hab. prof UAM, Wydział Fizyki
128 Marek E. Kraska Złotniki em. prof.dr hab. UAM
127 Wojciech Jasiakiewicz Bydgoszcz dr hab., em. prof. nadzw. Uniwersytetu K. Wielkiego w Bydgoszczy
126 Jerzy Bodys Poznań emerytowany mgr. inż
125 Elżbieta Piasecka Poznań mgr UAM
124 Teresa Warchoł Poznań dr n. przyr.
123 Jerzy Warchoł Poznań profesor dr hab.n.med.
122 Agnieszka Kałamajska Warszawa prof. dr. hab., Uniwerystet Warszawski
121 Jacek Piszczek Toruń dr hab., prof. IOR-PIB
120 Stefan Wolny Poznań
119 Piotr Alexandrowicz Poznań dr, PTPN
118 Marek Mariusz Tytko Kraków dr n. hum., pedagog, historyk sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Naukowa Katolików "Eschaton"
117 Barbara Apolinarska Pobiedziska dr hab.emer.prof.IGR PAN
116 Piotr Walerych Kiekrz Nauczyciel, ekspert d/s komunikacji specjalnej
115 Tadeusz Jopek Poznań prof. dr hab. Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
114 Tadeusz J. Żuchowski Poznań prof. dr hab / UAM
113 Krystyna Nowak-Wolna Opole doktor nauk humanistycznych, emerytka UO
112 Hieronim Tomczak Poznań mgr inż.
111 Aurelia Siwa Poznań absolwentka UAM, emerytowany dziennikarz TVP S.A.Oddziałw Poznaniu
110 Zofia Sicińska Ostrów Wlkp. emeryt, Mgr Biologii UAM Poznań
109 Joanna Drzymała Poznań
108 Danuta Prył-Silska Poznań nauczyciel
107 A. Ewa Urbanowicz Poznań dr inż.
106 Barbara Peplińska Poznań dr
105 Danuta Domecka Poznań psycholog
104 Agata Buchańska-Karaśkiewicz Skórzewo inż. nauczyciel
103 Andrzej Grono Gdynia prof. dr hab. inż. Politechnika Gdańska, Profesor emeritus
102 Wojciech Kuczyński Poznań prof. dr hab., Instytut Fizyki Molekularnej PAN
101 Tomasz Molski Poznań historyk
100 Bożena Cząstka-Szymon Kraków dr WSP im.Janusza Korczaka
99 Krystyna Mędrzycka GDAŃSK prof. dr hab. inż., Politechnika Gdańska, emeryt
98 Marek Szczodrowski Poznań mgr fizyk
97 Jolanta Lisiak Poznań Poznań
96 Rafał Lisiak Poznań Poznań
95 Justyna Jurdzińska Gostyń nauczyciel
94 Elżbieta Józefowicz Poznań Emerytka
93 Małgorzata Łośko Poznań mgr UAM
92 Grzegorz Kubski Poznań dr hab., prof. UAM
91 Teresa Markiewicz Czarnków dr/emerytowany adiunkt UAM
90 Katarzyna Gasz Mikołów
89 Grzegorz Kucharczyk Poznań Prof. dr hab. Instytut Historii PAN, Akademia im. Jakuba z Paradyża
88 Lucyna Lubańska Kraków prezes RKCH "Odrodzenie" Koło im. św. Jana Pawła II
87 Stefania Lubańska Kraków dr filozofii
86 Mieczyslawa Bogus Warszawa Profesor IP PAN
85 Janusz Karlikowski Poznań dr inż. emeryt Politechnika Poznańska
84 Włodzimiera Pajewska Poznań em.prac.UAM, czł.AKO
83 Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz Poznań prof.dr hab. dr h.c. profesor senior UAM
82 Maria Zawadzka Poznań mgr chemii .nauczyciel przewodniczaca PKGP
81 Lech Różański Poznań dr n.chem.
80 Paweł Sajdek Kraków dr hab. prof. UP im. KEN w Krakowie
79 Mariusz Bryl Poznań prof. UAM dr hab.
78 Aleksandra Świercz Poznań dr hab inż, Politechnika Poznańska
77 Wiesława Sajdek Kraków dr hab., prof. Uniwersytetu im. Jana Długosza
76 Andrzej Przyłębski Poznań Prof. zw. dr hab.
75 Eugeniusz Szcześniak Poznań dr hab.
74 Kazimierz Dopierała Poznań prof. em. zw. dr hab. UAM
73 Stanisław Grzesiek POZNAŃ mgr sztuki zakresu grafiki i pedagogiki artystycznej
72 Mirosława Mołotkin-Dopierała Poznań historyk
71 ks. Błażej Michalewski Lipe
70 Anna i Wojciech Stankowscy Poznań emerytowani profesorowie UAM
69 Marian Gabryś Wrocław prof. dr hab. med. Wrocław , członek AKO Poznań
68 Maria Walerych Poznań em. mgr
67 Iwona Horodecka Poznań mgr AKO Poznań
66 Adam Olech Częstochowa Prof. UJD dr hab., Katedra Filozofii
65 Halina Olech Częstochowa polonistka
64 Tadeusz Rorat Poznań prof. dr hab. - emeryt
63 Róża Antkowiak Poznań em. dr, Wydział Chemii UAM, czł. AKO
62 Małgorzata Talarczyk-Andrałojć Poznań archeolog, AKO Poznań
61 Wiesław Antkowiak Poznań em. profesor, Wydział Chemii UAM, czł. AKO
60 Mariusz Bryl Poznań prof. UAM
59 Zbigniew Dworecki Poznań dr hab. inż., emerytowany prof. nadzw. UPP
58 Witold Grzebisz Poznań Prof. dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
57 Józef Szpikowski Poznań prof. UAM dr hab.
56 Leon Drobnik Poznań Prof.emer. dr hab.n.med.
55 Wojciech Świecicki Poznań Prof., czł.rzecz. PAN
54 Bartłomiej Andrzejewski Poznań prof. IFM PAN/Instytut Fizyki Molekularnej PAN
53 Jerzy Zerbe Poznań chemik, em. st. wykładowca UAM
52 Robert W Jankowski Pokrzywnica Koordynator Forum Klimatycznego AKO
51 Elzbieta Bystrzanowska Poznań mgr
50 Wiesława Widłak Gliwice prof. dr hab. / Gliwice
49 Jacek Błażewicz Poznan Profesor, Członek rzeczywisty PAN
48 Brygida Wybrańska Przyłęki mgr farmacji
47 Sylwia Małecka Poznań Nauczyciel
46 Andrzej Wybrański Przyłęki Emerytowany pracownik NJK
45 Małgorzata Gnoińska Świeradów Zdrój mgr
44 Maria Weres Złotniki anglistka
43 Teresa Fabiszak Poznań mgr, st. wykł, UAM, em.
42 Mirosław Szulczyński Poznań Dr, emeryt
41 Jolanta Łuczak Langenlois / Austria mgr
40 Ryszard Łuczak Langenlois / Austria mgr
39 Andrzej URBANIAK POZNAŃ prof. dr hab. inż. Politechnika Poznańska
38 Andrzej Skumiel Poznań Prof. dr hab. inż. UAM Wydział Fizyki
37 Agnieszka Leśniewicz Poznań mgr, nauczyciel dyplomowany
36 Jan Sadowski Poznań prof. zw. dr hab. / Wydział Biologii UAM, obecnie emerytowany
35 Teresa Jerzak-Gierszewska Poznań dr UAM Instytut Kulturoznawstwa (emerytka)
34 Jan Jacek Sztaudynger Łódź prof. dr hab.
33 Adam Choiński Poznań prof.dr hab.
32 Lucyna Rempulska Poznań dr hab. emeryt. prof. PP
31 Wojciech T. Markiewicz Poznań Prof. dr hab, PAN
30 Mieczysław Staniszewski Gortatowo p-ta Swarzędz dr hab. prof. WSB Poznań
29 Ryszard Piotrowicz Poznań dr UAM
28 Jan Węglarz Poznań profesor, Poltechnika Poznańska
27 Dariusz Ważyński Poznan Dr.med
26 Jerzy Michalik Oborniki prof UAM Zakład Morfolgii Zwierząt
25 Stanisława Borowczyk Poznań nauczyciel szkoły średniej - emeryt
24 Łukasz Szymański Skórzewo koło Poznania Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia ODRODZENIE
23 Jacek kowalski Poznań dr hab. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
22 Karol Mausch Szczecin Prof. nadzw. dr hab. psycholog
21 Grzegorz Woźniak Owińska lekarz
20 Jan Mosiński Kalisz dr Poseł na Sejm RP
19 Henryk Szydłowski Poznań profesor senior
18 Miłosz Makowski Poznań mgr inż., doktorant, UAM
17 Lech Torliński Poznań Prof. dr hab. med., emer.prof.zw.UMP
16 Zdzisław Winnicki Wrocław prof. dr hab.
15 Olga Żuromska Poznań dr
14 Jerzy Kaczmarek Czapury Prof. UAM
13 Maria Leśniewicz Poznań dr emerytowany nauczyciel akademicki PP
12 Józef Wieczorek KRAKÓW, dr Niezależne Forum Akademickie
11 Kazimierz Rup Kraków prof.dr hab. inż. / Politechnika Krakowska
10 Jan Paradysz Poznań dr hab, emerytowany prof. nadzw. UE w Poznaniu
9 Maria Dąbrowska-Bąk Poznań dr
8 Andrzej Nowakowski Rzeszów dr hab. prof. PWSZ Tarnów
7 Konrad Pylak Lublin dr inż.
6 Jan Wawrzyńczyk WARSZAWA Prof. zw. emeryt. Uniwersytet Warszawski
5 Wojciech Szwed Opalenica dr geobotanik
4 Bronimira Berezowska Kraków mgr inż.
3 Szymon Małecki POZNAŃ Nauczyciel
2 Marek Berezowski Kraków profesor
1 Czesław Błaszak Poznań UAM em. prof. dr hab. dr h.c.