O wojnie ekonomicznej – prof. Eryk Łon

Toczy się trzecia wojna światowa, która jest wojną ekonomiczną. (…) Trwa wielka rywalizacja instytucji finansowych, które bronią się przed innymi. Banki centralne stają się potężnymi instytucjami finansowymi, mają potężne aktywa. (…)Aktywa banku centralnego w stosunku do PKB wynoszą w Polsce 20 proc., tymczasem w Czechach stosunek ten wynosi 60 proc, a w Szwajcarii i Japonii jest to więcej niż 100 procent. Cała rozmowa w Radiu WNET: