Z kongresu Polska Wielki Projekt 2020 – prof. Andrzej Nowak