Z gospodarki

1 września tego roku pojawiła się kolejna pozytywna informacja o stanie polskiej gospodarki. Okazało się, że poziom wskaźnika PMI mierzącego nastroje w polskim przemyśle znów ukształtował się na poziomie wyższym od 50 pkt. Jest to zdarzenie bardzo korzystne, gdyż od października 2018 roku do czerwca 2020 roku wspomniany wskaźnik przyjmował wartości niższe od 50 pkt.
Generalnie zakłada się, że przemysł znajduje się w fazie ekspansji gdy wskaźnik PMI jest wyższy od 50 pkt. Te pomyślne wieści mogły również przyczynić się do tego, iż różne instytucje zmieniły swoje prognozy dotyczące realnej skali zmiany PKB dla obecnego roku. (…) Warto dodać, że analitycy banku Pekao S.A. w opublikowanym niedawno raporcie doszli do wniosku, że działalność podmiotów gospodarczych znajdujących się pod kontrolą Skarbu Państwa może łagodzić skutki zjawisk kryzysowych i generalnie być korzystna dla naszej gospodarki.  Cały tekst tutaj.