Kultura jest najważniejsza

Konfrontacja z religią chrześcijańską jest zasadniczym elementem toczącego się obecnie kulturkampfu. (…) Brak działań państwa na rzecz poszerzenia wolności debaty naukowej na polskich państwowych uczelniach, zagrożonej ideologizacją, której symptomem jest obecność w ofercie edukacyjnej tzw. studiów gender, czy też dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników zawierających jasno sformułowany ideologiczny przekaz to tylko dwa przykłady z szeregu zaniedbań (megazaniedbanie: brak repolonizacji mediów) obecnej ekipy rządzącej. Czy największym osiągnięciem Zjednoczonej Prawicy ma być tylko spowolnienie postępu degrengolady?   Cały tekst tutaj (Nasz Dziennik, 05.9.2020)