Vaticanum I – sobór wbrew światu

Twardy sprzeciw bł. Piusa IX wobec nasilających się ataków na Kościół i ludzi wierzących spotykał się ze strony liberalnej z furiackimi nagonkami propagandowymi. Szczególnie wzmogły się one po 1864 roku, gdy w encyklice „Quanta cura” oraz w dołączonym do niej „Spisie błędów” (Syllabus errorum) Papież potępił ideologicznie rozumianą nowoczesność, co w propagandzie przedstawiano, że „Kościół odwraca się od nowoczesnego świata”…  Prof. Grzegorz Kucharczyk w Naszym Dzienniku, całość tutaj.