Przestroga Wandei

…Przykład Wandei pokazuje jak na dłoni, ku czemu zmierzają pomysły „modernizacji” Kościoła i państwa na siłę, w imię wyimaginowanej ideologii. Miało być lepiej i mądrzej, tymczasem kolejne progi rewolucyjnego szaleństwa pokazały, do czego zdolny jest człowiek opętany ideą wszechwładzy rozumu. Ta lekcja pozostaje aktualna, zwłaszcza że wielu nie chce jej zrozumieć. I wielu nie pojmuje, że to właśnie podczas Wielkiej Rewolucji narodził się nowoczesny totalitaryzm, którego największym wrogiem okazała się wiara katolicka. Objawione podczas Wielkiego Terroru sposoby działania ideologów rzekomego „rozumu” znalazły doskonałą kontynuację w Związku Sowieckim. Schematy zachowań, donosów, denuncjacji, samokrytyki, funkcji komisarzy i politruków, mechanizm czystek i „odwilży”… Cały artykuł prof. Jacka Kowalskiego w “Naszym Dzienniku”