Apel Poznańskiego Komitetu Honorowego Prezydenta Andrzeja Dudy

Kierując się dobrem wspólnoty narodowej, my – wielkopolscy akademicy, nauczyciele, artyści, przedsiębiorcy – apelujemy o oddanie w nadchodzących wyborach głosu na obecnego prezydenta Polski Andrzeja Dudę.

Swoją dotychczasową pięcioletnią prezydenturą Andrzej Duda udowodnił, że potrafi dobrze wypełniać obowiązki Głowy Państwa i godnie reprezentować Rzeczpospolitą na forum międzynarodowym oraz dbać o polską rację stanu. Pozwala to czynić z Polski podmiot, a nie tylko przedmiot polityki międzynarodowej. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje dążenia Lecha Kaczyńskiego do budowania silnej i niezależnej Polski zyskującej międzynarodowy prestiż. Śmiałymi wystąpieniami na forum międzynarodowym umacnia bezpieczeństwo i pozycję Polski w świecie.

Jego harmonijna współpraca z rządem umożliwia dynamiczny rozwój ekonomiczny kraju oraz prowadzenie nowatorskich rozwiązań w polityce społecznej i prorodzinnej. Dalsze sprawowanie przez niego urzędu prezydenta zapewni utrzymanie dotychczasowych osiągnięć w tych dziedzinach, a także kontynuowanie reform w wymiarze gospodarczym i społecznym oraz poprawę jakości życia wszystkich grup społecznych w Polsce.

Jego prezydentura wspiera tradycyjny polski system wartości, dzięki któremu Polacy przetrwali najtrudniejsze czasy i który także dzisiaj jest źródłem rozwoju Polski. Tu szczególnie trzeba podkreślić dbałość o polską rodzinę i oparcie na niej spoistości i poczucia wartości naszego narodu.

Przez pięć lat prezydentury Andrzej Duda potwierdził swoją wiarygodność jako polityk sprawny, dotrzymujący obietnic, myślący długofalowo o interesie Polski, dążący do wewnętrznego wzmocnienia państwa polskiego oraz jego znaczenia na arenie międzynarodowej. Jego znakomite predyspozycje do pełnienia zaszczytnej funkcji Głowy Państwa Polskiego w bezprecedensowy sposób potwierdzone zostały również w ostatnim trudnym czasie pandemii, gdy wspólnie z rządem przygotowywał ceniony w świecie program ratowania gospodarki i ochrony miejsc pracy.

Tylko Andrzej Duda jest może zapewnić Polsce budowanie jej zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa oraz kontynuację rozwoju, a także uczciwość w sprawiedliwym dzieleniu wspólnie wypracowywanego dobra.

W imieniu Komitetu:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący

Poznań, 22 czerwca 2020 r.

 

Skład Komitetu Honorowego Andrzeja Dudy w Poznaniu  (05.07.2020)

 1. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, przewodniczący Komitetu Honorowego
 2. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
 3. dr hab. prof. IFM PAN Bartłomiej Andrzejewski – Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 4. dr hab. Wiesław Z. Antkowiak – UAM
 5. dr Adam Babula – UAM
 6. dr hab. Lidia Banowska – UAM
 7. mgr Marek Banowski – przedsiębiorca
 8. dr hab. Czesław Błaszak – em. prof. dr hab. dr h.c.  – UAM
 9. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – czł. rzecz. PAN, Politechnika Pozn., Inst. Chemii Bioorganiczniej
 10. dr med. Katarzyna Boduch-Cieślińska – Uniwersytet Medyczny
 11. dr inż. Wojciech Bogajewski
 12. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 13. dr Tomasz Ceglarz – historyk
 14. dr hab. Adam Choiński – UAM
 15. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk
 16. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny
 17. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – Akad. im. Jakuba z Paradyża; Akcja Katolicka Arch. Poznańskiej
 18. dr hab. prof. UAM Elżbieta Czarniewska – UAM
 19. dr Janusz Czebreszuk – Wydz. Archeologii UAM
 20. dr med. Maria Czekalska – Uniwersytet Medyczny
 21. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny
 22. dr hab. Jacek Dabert – UAM
 23. dr hab. prof. UAM Mirosława Dabert – UAM
 24. dr inż. Romualda Danków – UP Poznań
 25. mgr Natasza Dembińska-Urbaniak – Prezes Kongresu Kobiet Konserwatywnych
 26. Jerz Jacek Domicz– konsul honor. Chorwacji
 27. dr hab. em. prof. UPP Zbigniew Dworecki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 28. dr med. Jerzy Fischbach – lekarz neurolog  i muzyk
 29. dr hab. prof. UAM Sławomir Futyma – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 30. mgr inż. Jerzy Glowacki – SM Mlekovita
 31. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 32. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk
 33. dr Zdzisław Habasiński – informatyk
 34. dr inż. Bogusław Hajdasz – menedżer, Fundacja im. Abpa Antoniego Baraniaka
 35. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich
 36. dr hab. med. Anna Jabłecka – Uniwersytet Medyczny
 37. dr hab. dr h. c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
 38. mgr inż. Robert W. Jankowski – przedsiębiorca
 39. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodz. Katolickich
 40. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska
 41. dr Anna Kasprzyk – UAM, nauczyciel akademicki
 42. dr Henryk Kasprzyk – UP, nauczyciel akademicki
 43. dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski – AJP
 44. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – SJO UAM
 45. dr hab. prof. UAM Bartosz Korzeniewski – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
 46. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 47. dr hab. Marek E. Kraska – UAM
 48. dr Henryk Krzyżanowski – Prezes Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, publicysta
 49. mgr Katarzyna Kubaszczyk – Stowarzyszenie Klub Piastowski
 50. dr hab. prof. UAM Grzegorz Kubski – UAM
 51. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN/Akad. im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
 52. Rafał Leszczyński – Wielkopolska Pracownia Pomysłów
 53. dr Maria Leśniewicz – em. Inst. Matematyki PP
 54. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 55. Ryszard Liminowicz – Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu
 56. mgr Tomasz Łęcki – dyrektor Muzem Narodowego w Poznaniu
 57. Tadeusz Magas – duszpasterz ludzi pracy
 58. mgr Jan Martini – artysta muzyk, publicysta
 59. Ernest Mencel – Prezes Związku Oficerów Rezerwy Okręgu Wielkopolskiego
 60. dr hab. prof. UAM Jerzy Michalik – UAM
 61. mgr Tomasz Molski – historyk
 62. dr hab. prof. UAM Grzegorz Musiał – Wydział Fizyki UAM
 63. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
 64. Alicja Orzechowska – lekarz stomatolog
 65. mgr inż. Jerzy Orzechowski
 66. mgr Piotr Orzechowski – historyk
 67. dr hab. prof. UE Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny
 68. mgr Mikołaj Pietraszak Dmowski – Fundacja Rogalińska
 69. dr hab. prof. UAM Barbara Piłacińska – UAM
 70. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – W. Historii UAM
 71. dr hab. Zdzisław W. Puślecki – UAM
 72. dr hab. em. prof. PP Lucyna Rempulska – Inst. Matematyki Politechniki Poznańskiej
 73. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 74. dr Lech Różański
 75. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser filmowy
 76. dr Zbigniew Rudnicki – WSE UAM
 77. dr hab. Wojciech Rypniewski – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 78. dr hab. Jan Sadowski – UAM
 79. Mariusz Siebert
 80. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 81. dr hab. Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 82. Stanisław Smektała – Towarzystwo Gimnastyczne Sokół
 83. dr hab. med. Marian Smoczkiewicz – chirurg
 84. dr n. med. Rafał Spachacz – specjalista zdrowia publicznego
 85. dr hab. Mieczysław Staniszewski
 86. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 87. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 88. dr hab. prof. UAM Józef Szpikowski – UAM
 89. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 90. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 91. mgr inż. Karol Świercz – przedsiębiorca
 92. dr hab. Wojciech Święcicki – czł. rzecz. PAN, Instytut. Genetyki Roślin PAN
 93. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 94. Eugeniusz Toman – pisarz, publicysta
 95. dr hab. med. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny
 96. dr inż. Alicja Urbanowicz – AKO Poznań
 97. dr hab. med. Jerzy B. Warchoł – Uniwersytet Medyczny
 98. dr Teresa Warchoł – Uniwersytet Medyczny
 99. mgr Joanna Wargin-Torchała – Porozumienie Poznań, Stowarzyszenie Gmina Czerwonak dla Ciebie
 100. dr Maria Wejchan-Judek – chemik, Stow. Rodzin Katolickich
 101. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 102. mgr Maria Weres – Uniwersytet Ekonomiczny
 103. dr hab. inż. Jan Węglarz – Politechnika Poznańska
 104. dr med. Jerzy Wierzchowiecki
 105. Rita Wilowska – Ksiegarnia Sursum Corda
 106. Włodzimierz Wilowski – Ksiegarnia Sursum Corda
 107. mgr inż. Maciej Wiśniewski – Prezes Wlkp. Stowarzyszenia Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych
 108. dr inż. Stefan Wolny – IOR-PIB
 109. dr Paweł Wosicki – Prezes Fundacji Głos dla Życia
 110. dr Bartłomiej Wróblewski – doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, poseł na Sejm
 111. Aleksandra Wyganowska – Prezes stowarzyszenia R. Brandstettera
 112. dr Jerzy Zerbe – dr chemii , em. st. wykł. UAM
 113. dr Olga Żuromska – nauczyciel

Członkowie zbiorowi:

 1. Klub Dyskusyjny im. J.I . Paderewskiego
 2. Stowarzyszenie Klub Piastowski
 3. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół
 4. Stowarzyszenie Wielkopolscy Patrioci