Wokół widma rozbioru nowej generacji nakreślonego przez Antoniego Liberę

 

W Radiu Poznań redaktor Maciej Mazurek rozmawia z profesorami: Stanisławem Mikołajczakiem i Wiesławem Ratajczakiem. Tutaj cała audycja